Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto

Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo katedros docentas,

biomedicinos mokslų daktaras

 

Kazimieras Baranauskas

 

          1972 metais Vilniaus universiteto Gamtos fakultete įgijau biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo specialybę. Būdamas studentu, kartu dirbau Zoologijos ir parazitologijos instituto Hidrobiologijos laboratorijoje. Baigęs universitetą, dirbau biologijos mokytoju Anykščių r. Debeikių vid. mokykloje, vėliau – Surdegio ašt. mokyklos direktoriumi, Trakų 1-os vid. mokyklos biologijos mokytoju. 1980 metais įstojau į Zoologijos ir parazitologijos institito aspirantūrą ir 1984 m. Maskvos  Severcovo gyvūnų ekologijos ir morfologijos institute apgyniau disertaciją gyvūnų ląstelių epiteliniuose audiniuose paros ir sezoninio dalijimosi klausimais.

          Apgynęs disertaciją, likau dirbti Zoologijos ir parazitologijos instituto (vėliau Ekologijos instituto, dabar – Gamtos tyrimų centro) Žinduolių ekologijos laboratorijoje. Nuo 1990 m. pradėjau dėstyti Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos fakulteto Zoologijos katedroje disciplinas: „Stuburinių zoologija“, „Biogeografija“, „Lietuvos fauna“ ir „Pasaulio žinduoliai“ bei vesti studentų stuburinių gyvūnų vasaros lauko praktiką..

          Mokslinių tyrimų sritis – stuburiniai gyvūnai, jų ekologija ir etologija bei retų rūšių apsauga. Pagrindiniai darbai yra apie šalies plėšriuosius žvėris, smulkiuosius žinduolius ir šikšnosparnius. Dalyvavau ruošiant apsaugos planus šalyje Europos Sąjungos svarbos žinduoliams. Teko prisidėti prie nacionalinių parkų, daugelio regioninių parkų, kitų šalies saugomų teritorijų biologinės įvairovės tyrimų. 1987,1988 ir 1990 metais dalyvavau ekspedicijose Vietname rinkti duomenis apie paukščių ir žinduolių įvairovę bei paplitimą Indomalajiniame regione.