C:\Users\Ausra Birgelyte\Desktop\AB.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Dr. AUŠRA BIRGELYTĖ

1999 m. baigusi Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijau geografijos magistro laipsnį.

2006 m. apgyniau socialinių mokslų (edukologija) daktaro disertaciją tema ,,Geografijos didaktinis projektas sinergetiniu požiūriu“.

Mokslinių interesų kryptys: edukologija ir geografijos didaktika, aplinkosauginis švietimas, darni plėtra, ekoturizmas.

Turiu patirties aplinkosauginio švietimo, biologinės įvairovės išsaugojimo bei visuomenės informavimo projektų rengime bei įgyvendinime.

Domiuosi saugomų teritorijų sistema. Esu rengusi mokomąsias-pažintines programos Žuvinto bei Kamanų rezervatuose. Įvairių aplinkosauginių projektų metu dažnai tenka bendrauti su gamtamokslinių dalykų mokytojais, kartu pažinti, tirti ir saugoti gamtą.

Esu įsitikinusi, kad savo krašto bei artimiausios aplinkos pažinimas – būtina sąlyga pažinti ir suprasti pasaulį apskritai. Tad Žaliosios mokymosi aplinkos – puiki mokykla mums visiems!