Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto

Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo katedros docentė, biomedicinos mokslų daktarė

 

GIEDRĖ  KMITIENĖ

 

1981 metais baigiau Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, dabar Lietuvos Edukologijos universitetas ir įgijau  Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikaciją. Biologiją pasirinkau nesvarstydama, nes mano mama  buvo Biologijos mokytoja, o dar gyvenau nepaprastai gražiame Lietuvos kampelyje - Čiobiškyje, apsuptame miškų ir dviejų gražuolių upių – Neries ir Musės. Mokytojo profesiją pasirinkau taip pat  neatsitiktinai,  nes visa šeima ir net giminės dirbo mokykloje, todėl kitos profesijos negalėjau įsivaizduoti.

1993 metais apgyniau biomedicinos mokslų (botanika) daktaro disertaciją tema: "Auginamų kultūroje gluosnių (Salix L.) vienamečių ūglių produktyvumo ir anatominės sandaros tyrimai“ . 1999 metais VPU Senatas suteikė docento vardą.

Nuo 1980 metų dirbu Lietuvos Edukologijos universiteto Botanikos, dabar Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo katedroje. Dėstau Augalų anatomiją; Augalų morfologiją; Citologiją; Botaniką I; Augalas ir aplinka; Biologijos tyrimo metodai, bei vedu augalų morfologijos laboratorinius darbus ir lauko praktiką. Vadovauju studentų moksliniam tiriamajam darbui, kursiniams, bakalaurų ir magistrų darbams.

Mokslinių interesų kryptys: Žolinių ir sumedėjusių augalų anatominė ir morfologinė sandara. Aplinkos įtaka augalų sandarai, vaistinių augalų anatominė sandara ir introdukcija. Ląstelės biologija, kilmė ir evoliucija.
             Dalykines ir metodines žinias gilinau Baltarusijos valstybiniame M. Tanko vardo pedagoginiame universitete, Bresto A. Puškino vardo pedagoginiame universitete, Vroclavo universiteto botanikos sode ir arboretume, Poznanės universiteto botanikos sode, Tartu universiteto botanikos sode, Rusijos MA S–Peterburgo botanikos muziejuje.