Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto

Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo katedros docentė, biomedicinos mokslų daktarė

 

ONA MOTIEJŪNAITĖ

 

         Žaliosios mokymosi aplinkos mano gyvenime suvaidino reikšmingą vaidmenį, todėl su iš nekantrumo virpančia širdimi mielai Jus kviečiu kartu mokytis gamtos paslapčių dalyvaujant Projekto Žaliosios mokymosi aplinkos veiklose.

 

         Mano pirmoji Žalioji mokymosi aplinka buvo senelių sodyba paslaptingu Monių vardu pavadintame kaime. Čia pažinau pirmuosius sodo, miško bei pievos augalus ir gyvūnus, o seneliai pasidalijo turtingu liaudies papročių ir tradicijų lobynu. Studijas žaliojoje mokymosi aplinkoje pratęsiau prie Vievio ežero, jo apylinkių gamtoje. Šiuos mano lokalius patyrimus suprasti globaliau padėjo Vievio vidurinės mokyklos pedagogai, kryptingai veiklai nukreipė Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) dėstytojai, Botanikos instituto mokslininkai.

Baigus studijas likau ištikima savo Alma Mater ir joje dirbu jau per 30 metų. Botanikos institute 1990 m. apgyniau disertaciją „Mikromicetai ant sintetinių polimerinių medžiagų, į kurių sudėtį įeina aromatiniai junginiai“.  1992 m. suteiktas docento pedagoginis vardas. Dirbdama pedagoginį – mokslinį darbą padedu atskleisti augalų bei grybų pasaulio paslaptis ir ugdytis gamtamokslines kompetencijas savo studentams, pedagogams, visuomenei. Didelį dėmesį skiriu savimokai. Plati dėstomų dalykų apimtis (Mikologija; Algologija; Botanika; Lietuvos flora ir augalija; Augalų ir grybų įvairovė; Darnus vystymasis; Žmogus ir aplinka; Aplinkotyra; Edukacija ir rekreacija želdynuose) skatina nuolat tobulinti kvalifikaciją, sekti Švietimo pertvarkos ir Darnaus vystymosi eigą, nagrinėti su šiais procesais susijusius dokumentus ir didaktinę medžiagą.

Žaliųju mokymosi aplinkų pažinimas gilėja, nes gvildenu Lietuvos saugomų augalų auginimo kultūroje ir augalų įvairovės, mikromicetų paplitimo, jų funkcionavimo ant natūralių ir dirbtinų substratų, eterinių aliejų fungicidinių savybių tyrimo klausimus, gamtamokslinio ugdymo problemas. Tuo pačiu žaliųjų erdvių samprata plečiasi studijuojant edukacinės ir rekreacinės veiklos europinę patirtį jose.

Ypač džiugina autoriniai seminarai studentams, pedagogams bei visuomenei "Europos parkuose ir botanikos soduose", kurie organizuojami nuo 2000 metų (esu šių seminarų kuratorė, mokslinė vadovė). Su kai kuria vaizdine seminarų, konferencijų medžiaga galima susipažinti žiniatinklyje skiltyje Parkai ir sodai adresu: http://vma.vpu.lt/course/view.php?id=468. Gera gamtamokslinio ugdymo mokykla yra tapęs konferencijos "Lietuvos biologinė įvairovė" kuravimas bei tuo pačiu pavadinimu leidžiamo  mokslo straipsnių rinkinio sudarymas (jau išleisti trys tomai).

Kvalifikacijos kėlimas Europos parkuose ir  botanikos soduose (Vroclavo universiteto, Lodzės, Berlyno-Dahlemo, Drezdeno technikos universiteto, Erfurto EGA ir daug kitų), seminaruose ir konferencijose atskleidė žaliųjų erdvių reikšmę asmenybės ugdymui, gamtamokslinių kompetencijų tobulinimui, mokymosi proceso organizavimo jose inovacijas. Veikla populiarinant botanikos sodų edukacines erdves įvertinta Vroclavo universiteto botanikos sodo jubiliejiniu medaliu (2011 m.).

Ypač turtinga patirtis sukaupta studijuojant ne tik Lietuvos, bet ir Tenerifės, Viduržemio jūros pakrančių regionų gamtinę ir kultūrinę aplinką. Su pedagogais ir gamtos puoselėtojais studijuojame gamtos ir kultūros paveldą respublikiniame augalų pažinimo ir apsaugos klube MEDUMĖLĖ, kurio veikloje dalyvauju nuo pat šio klubo ištakų, pastaruoju metu esu klubo pirmininkė. Esame užsibrėžę pažinti Lietuvą, todėl kasmet organizuojame ekspedicijas vis kitame krašto regione.

Įgyta patirtis apibendrinama mokslo ir metodiniuose darbuose, kurių parengta ir išleista per 150.

Kelionių ir aplinkos pažinimo pomėgis tampriai susijęs su pasirinkta profesija ir pedagoginiu darbu. Projekto "Žaliosios mokymosi aplinkos" veiklos tai dar viena turininga ir prasminga patirtis gilinant ir skleidžiant gerąją aplinkos pažinimo ir saugojimo patirtį.

 

 

 

 

 

 

Mokykimės kartu ŽMA: 
gamtoje ir iš gamtos