doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė

 

1989 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijau Biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikaciją. O kad būsiu mokytoja jau žinojau pirmoje klasėje..., kad studijuosiu biologiją – ketvirtoje! Mat mano auklėtoja buvo biologijos mokytoja  Danutė Stankevičienė - nuostabus, nepakartojamas žmogus... Zarasų krašte buvo ir daugiau pedagogų, kuriais norėjosi sekti. Tai Danguolė Šileikienė, Aldona Gapšienė ir kt.

Suprasti, kad pedagoginį procesą galima ne tik organizuoti, bet ir tyrinėti, padėjo jau šviesios atminties profesorė Elena Šapokienė. Ji mano profesiniame kelyje buvo Didžioji Mokytoja. Profesorės paskatinta 1993-1998 studijavau Edukologijos krypties doktorantūroje (VPU). 1998 m. apgyniau socialinių mokslų (edukologija) daktaro disertaciją tema „Gamtotyrinės veiklos ypatumai papildomojo ugdymo sistemoje”.

Nuo 1998 m. dirbu LEU Ugdymo pagrindų katedroje. Dėstau Aplinkos ir pasaulio studijas bei didaktiką  (bak..); Laisvalaikio pedagogiką (bak.); Vaiko kultūra ir ekologiją (mag.) bei vedu Krašto pažinimo praktiką (bak.).

Turiu ir darbo mokykloje patirties. Ji man labai svarbi. 1993-2002 m. VPU universitetinėje mokykloje (Vilniaus S. Daukanto vidurinė mokykla) dėsčiau biologiją (5-12 kl.). Buvau įgijusi net mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją.

Pastaruoju metu viena pagrindinių laisvalaikio praleidimo formų tapo vadovėlių rašymas. Esu pasaulio pažinimo mokymo priemonių komplekto „Raktas, atrakinantis visas pasaulio pažinimo karalystės duris“ (I-IV kl.) autorė ir integruoto pradinių klasių mokymo(si) komplekto „Vaivorykštė“ II klasei bendraautorė.

Turiu ir kitokių pareigų. Pvz., esu mokslinių – metodinių žurnalų Gamtamokslinis ugdymas ir Švietimas: politika, vadyba, kokybė redaktorių kolegijos narė, Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso (nacionalinio ir baigiamojo etapų) ekspertė.

Tačiau, kai tik turiu laisvo laiko, noriu jį praleisti gamtoje, būdama su šeima, su draugais. Juk gamta, kaip sakė J.V.Getė, - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. Prasmės ieškosime ir vykdydami projektą „Žaliosios mokymosi aplinkos“.