Dr. RASA VILKAUSKAITĖ

2000 metais baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar Lietuvos Edukologijos universitetas) ir įgijau Chemijos mokytojo kvalifikaciją.  2001 metais baigiau gretutinę specialybę – Biologiją ir gavau teisę dėstyti Biologiją bendrojo lavinimo mokyklose. Mokytojo specialybę pasirinkau visai nesvarstydama, nes mokykloje turėjau labai geras chemijos ir biologijos mokytojas, jos man buvo ir bus autoritetu.

                      2002 metais tame pačiame universitete apgyniau  magistro laipsnį tema: „Al – Mg lydinių korozijos tyrimai impedanso spektroskopijos metodu“. Man buvo suteiktas Chemijos magistro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

                      2008 metais Vilniaus universitete ir Chemijos institute apgyniau fizinių mokslų (Chemija) daktaro disertaciją tema: „Nikelio paviršinių oksidinių sluoksnių formavimo, modifikavimo ir elektrokatalizinių savybių deguonies skyrimosi procesui tyrimas“.  

                      Nuo 2002 - 2012 m. dirbau Vilniaus pedagoginiame universitete, Chemijos katedroje vyr. laborante. Vadovavau bendrosios, neorganinės ir analizinės Chemijos laboratoriniams darbams.

Turiu ir darbo mokykloje patirties. Nuo 2010 iki dabar dirbu Elektrėnų savivaldybės, Vievio sanatorinėje mokykloje. Dėstomi dalykai:  Biologija; Gamta ir žmogus; Chemija ir ekonomika (5 -10 kl.).

                      Labai mėgstu dirbti su vaikais, jie man tokie įdomūs ir nepakartojami, kuruoju „Jaunųjų chemikų“ būrelio veiklą. Mielai bendradarbiauju su Neries Regioninio parko darbuotojais ir Dūkštų girininkijos darbuotojais, kartu vykdome bendrus renginius, bei pasidaliname savo darbo patirtimi.

                      Domiuosi biologijos ir chemijos mokslų naujovėmis. Svarbiausi pomėgiai – gėlininkystė ir turizmas.