Lietuvos edukologijos universiteto Fizikos ir technologijos fakulteto

Fizikos ir informacinių technologijų katedros docentas, fizinių mokslų daktaras

RAIMUNDAS ŽALTAUSKAS

 1986 metais baigiau Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, dabar Lietuvos Edukologijos universitetas ir įgijau  Fizikos ir astronomijos mokytojo kvalifikaciją. Fizika ir astronomija traukė nuo  mažens: stebėdavau, fotografuodavau dangų pro nedidelį mėgėjišką teleskopą, kurį padovanojo tėvai, skaičiau literatūrą fizikos, astronomijos temomis. Mokytojo specialybę pasirinkau gal todėl, kad turėjau nuostabių mokytojų, puikių specialistų, kurių pavyzdys buvo užkrečiamas.

Po pedagoginio instituto  baigimo turėjau  darbo mokykloje patirties: 4 metus dirbau fizikos mokytoju Žaslių vidurinėje mokykloje. Mokykloje sekėsi gerai, bet taip pat traukė mokslinis darbas. 1990 metais grįžau į savo Alma Mater, į prof. A. Audzijonio vadovaujamą mokslinį kolektyvą ir 2003 m. jungtinėje Vilniaus pedagoginio universiteto ir Fizikos instituto mokslo krypčių doktorantūroje eksternu apginiau fizinių mokslų, fizikos daktaro disertaciją.

Nuo 1990 metų pradėjau dirbti inžinieriumi, vėliau asistentu, lektoriumi, nuo 2007 metų iki dabar - docentu bei vyresniuoju mokslo darbuotoju. Dėstau mechaniką, elektrą bakalaurams, vedu šiuolaikinio fizikinio eksperimento laboratorinius darbus magistrantams, vadovauju bakalaurų darbams.

Ryšys su mokyklomis nenutrūko ir dirbant VPU. 2003 – 2006 metais dalyvavau Švietimo informacinių technologijų centro skelbtuose konkursuose „Pedagogų kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimas ir vykdymas“ ir laimėjus teko keliems šimtams  mokytojų padėti pagilinti kompiuterinio raštingumo žinias.

Nuo 2003 m. Organizuoju ir vedu Pedagogų kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursus, o taip pat esu LEU ECDL testavimo centro vadovas. Mūsų testavimo centre ECDL pažymėjimus įsigijo virš 1300 mokytojų. 

2008 m. dalyvavau Švietimo informacinių technologijų centro skelbtame konkurse „Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti organizavimas ir vykdymas“ (Vilniaus miesto savivaldybės pedagogams) ir laimėjus konkursą teko apmokyti 160 pedagogų.

2010 m. dalyvavau projekte „Mokymų, skirtų kompiuterinio raštingumo žinių ir įgūdžių tobulinimui, vykdymas“. Mokymuose apmokiau virš 80 Vilniaus r. savivaldybės darbuotojų.

Pats taip pat nesustoju mokytis: aktyviai dalyvauju įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Laisvalaikį mėgstu praleisti gamtoje. Domiuosi kelionėmis, fotografija. Geriausias ir maloniausias poilsis - slidinėjimas.