Projekto vadovas  - doc. dr. Dalius Dapkus, Gamtos mokslų fakulteto prodekanas.

 

Grupės vadovė - dr. Ona Motiejūnaitė, Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo katedros docentė.

doc.dr. Giedrė Kmitienė

doc. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė

doc. dr. Aušra Daugirdienė

doc. dr. Kazimieras Baranauskas

dr. Aušra Birgelytė

 dr. Jelena Tamulienė (nuo 2012 m. rugsėjo 10 d. dirba doc. dr. Raimundas Žaltauskas)

dr. Rasa Vilkauskaitė

 

 

Projektą įgyvendina 8 autorių-lektorių grupė. Tai tyrėjai, atstovaujantys skirtingas mokslo šakas (botanika, mikologija, zoologija, chemija, fizika, edukologija ir t.t.). Jie vykdo projekto veiklas kartu su gamtos dalykų mokytojais, saugomų teritorijų tyrėjais ir švietimo centrų atstovais, parengia ir išleidžia metodinę priemonę “Tyrimų žaliosiose mokymosi aplinkose metodinė medžiaga 5-6, 7-8 ir 9-10 klasių koncentrams”.

Projekto vykdymo metu bus parengta Gamtamokslinių kompetencijų ugdymo žaliosiose mokymosi aplinkose koncepcija, dvi gamtos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos.

    Saugomų teritorijų specialistai (13) priims mokymų dalyvius savo žaliosiose mokymosi aplinkose ir juos konsultuos.


Anglijos pedagogų gamtamokslinio ugdymo patirties aptarimas

LEU, 2012 02 14

Projekto Žaliosios mokymosi aplinkos autoriai-lektoriai išklausė LEU doc.dr. Aušros Daugirdienės pranešimą apie moksleivių atliekamus aplinkos tyrimus Anglijos mokyklose.

Buvo nagrinėjama šios šalies pedagogų gamtamokslinio, kūrybinio ugdymo patirtis, susipažįstama su metodine medžiaga. Tikimasi, kad gauta informacija padės autoriams-lektoriams rengiant metodinę medžiagą.