2012 m. lapkričio 16 d. Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakultete (Studentų g. 39, Vilnius) vyko NACIONALINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „LIETUVOS BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ: BŪKLĖ, STRUKTŪRA, APSAUGA: Gamtotyros aplinkosauginiai ir edukaciniai aspektai visuomenės darnaus vystymosi kontekste“

 

Konferenciją organizavo

Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo katedros bendruomenė

Aplinkotyros klubas MEDUMĖLĖ

 


Projektas „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių
dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“

 

 

Konferencijos tikslas

Aptarti biologinės įvairovės tyrimų rezultatus,  aplinkotyrinės veiklos edukacinius ir aplinkosauginius aspektus, gamtamokslinės kompetencijos ugdymo situaciją Lietuvoje visuomenės darnaus vystymosi kontekste, plėtoti biologinės įvairovės tyrinėtojų partnerystę.

 

Konferencijos tematika: Biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga),  augalijos, gyvūnijos, grybijos ir mikroorganizmų tyrimo ir apsaugos edukaciniai aspektai; NVO gamtotyros veikla. Visuomenės darnus vystymasis.   

 

FOTOREPORTAŽAS IŠ RENGINIO>>>

 

Doc.dr. Rita Makarskaitė, doc.dr. Ona Motiejūnaitė. Projekto Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“  veiklų vykdymo patirtis.

 

 

 

 KONFERENCIJOS   PROGRAMA

 

LEU, Gamtos mokslų fakultetas, A11 aud.

 

9.00- 9.30                     Dalyvių registracija.

 

9.30-10.00                    Konferencijos atidarymas.

 

10.00-10.30 Europos Tarybos  Buveinių direktyvai –
            20 metų: kas naujo Lietuvoje?

            Dr. Valerijus Rašomavičius.
            Gamtos tyrimų centras.

 

10.30-11.00      Lietuvos augalų genetiniai nacionaliniai             ištekliai: dabartis ir perspektyvos.

            Dr. Stasė Dapkūnienė.
            Augalų genų bankas, VU botanikos sodas.

 

11.00-11.30  Dermatomicetų savitumai ir paplitimas.

            Dr. Algimantas Paškevičius,
            Jurgita Švedienė . Gamtos tyrimų centras.

 

11.30-12.00 Kavos pertrauka.

12.00-12.30 Vaistiniai, prieskoniniai augalai mokslui
            ir  praktikai Lietuvoje.

            Habil.dr. Ona  RagažinskienėVytauto Didžiojojo universiteto Kauno botanikos sodas.

12.30-13.00 Genetiškai modifikuoti organizmai Lietuvoje:
            pasiekimai ir problemos.

            Prof. habil.dr. Lilija Kalėdienė,             Vilniaus universitetas

13.00-13.40 Mokslui nežinomų rūšių paieškos
            Centrinės Amerikos faunoje

            Prof. habil.dr. Jonas Rimantas Stonis,             Andrius Remeikis, doc.dr. Arūnas Diškus. LEU

 

13.40-14.20 Pietūs

 

GMF 227 kabinetas

 

 14.20-14.35     Projekto Gamtos mokslų     (biologijos,    fizikos,  chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“  veiklų vykdymo patirtis.

           

Doc.dr. Rita Makarskaitė,
            doc.dr. Ona Motiejūnaitė. LEU.

 

14.35-14.55 Veisiejų RP biologinė įvairovė.
            Irma Maciulevičienė. RP direktorė.

14.55-15.15 Verkių RP biologinė įvairovė. Dr.             Jolanta Radžiūnienė.
            RP gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėja

 

15.15-15.40   Veiklos Žaliosiose mokymosi aplinkose:

 

15.15-15.45   Kūno pusės dominavimo nustatymas.

            Doc.dr. Aušra Daugirdienė.

15.45-16.15         Ekskursija į oranžeriją.

            Doc.dr. Giedrė Kmitienė.

15.15-15.40                   Mobiliojo telefono elektrinio lauko

            stiprumo nustatymas.

            Doc.dr. Raimundas Žaltauskas, LEU.

16.15-17.00                   Stendiniai pranešimai. Diskusijos.

            Konferencijos uždarymas.

 

 

STENDINIAI  PRANEŠIMAI

 

1. O. Ragažinskienė, R. Litvinaitė, E. Šeinauskienė.

            VDU Kauno botanikos sodas.

            Vaistinių ir prieskoninių augalų
            introdukcija, įvairovė, mokslinių tyrimų
            kryptys
VDU  Kauno botanikos sode.  

2. A. Stankevičienė, V. Snieškienė, A. Vitas.

            VDU Kauno botanikos sodas.

            Phytophthora spp. paplitimo tyrimai
            Lietuvoje
.

3. V. Snieškienė, A. Stankevičienė, O. Ragažinskienė.
            VDU Kauno botanikos sodas

            Vaistinių ir prieskoninių augalų ligos

            Vytauto Didžiojo universiteto Kauno
            botanikos sode.

4. A. Stankevičienė, V. Snieškienė.

            VDU Kauno botanikos sodas.

            Alytaus miesto želdynų pritaikymo

            miesto gyventojų poreikiams įvertinimas.

 5. J. Varkulevičienė, J. Žukauskienė.

Research on the Variety of Lithuanian Paeony Breeds using RAPD Method.

 

 


6. J. Varkulevičienė. VDU Kauno botanikos sodas.

Breeding of Lithuanian species of

Paeonia lactiflora Pall. in Kaunas

Botanical Garden.

7. J. Varkuleviciene, Ona Motiejunaite.

VDU  Kauno botanikos sodas. LEU.

Green Classes as an element of natural

science  education in Consumer Society.

8. R. Barkuvienė, O. Motiejūnaitė. LEU.

            Grybų rinkiniai Lietuvos edukologijos
            universiteto herbariume.

9. R. Barkuvienė, O. Motiejūnaitė. LEU.

            Plūdžių (Potamogeton) genties augalų
             įvairovė  ir geografija doc.dr. V. Galinio
            herbare (Lietuvos edukologijos
            universiteto herbariumas).

10. O. Motiejūnaitė, G. Palaitytė, I. Jančiauskienė.

            Vilniaus kolegija.

            Floriade 2012.

11. B. Grigaliūnaitė, A. Matelis, O. Motiejūnaitė.

Gamtos tyrimų centras. LEU.

Vingio parko grybai

Konferencijos organizacinis komitetas:

 

LEU GMF dekanas, doc. dr.  Bronislovas Šalkus

LEU GMF,  MEDUMĖLĖS klubas

doc. dr., Ona Motiejūnaitė - koordinatorė

LEU GMF prof. habil. dr. Petras Kurlavičius

LEU GMF Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo katedros vedėjas prof. dr. Remigijus Noreika

LEU GMF doc.dr. Ramunė Čepulienė

LEU GMF doc.dr. Dalius Dapkus

LEU GMF doc.dr. Arūnas Diškus

LEU GMF doc.dr. Alė Kučinskienė

LEU GMF doc.dr. Dalia Paškevičienė

LEU GMF doc.dr. Juozas Proscevičius

LEU GMF doc.dr. Vytautas Semaška

LEU GMF prof.dr. Virginijus Sruoga

LEU GMF doc.dr. Jonas Žemėnas

LEU GMF Kęstutis Grinkevičius

LEU GMF Renata Kiserauskaitė

LEU GMF Ingrida Čiučkytė

LEU GMF Laurynas Čyvas

LEU GMF Rima Barkuvienė

LEU GMF Teresė Jokšienė

LEU GMF Zita Kliunkienė

LEU GMF Andrius Remeikis

LEU GMF Agnė Rocienė

LEU GMF Vida Šablinskienė

 

Mokslinis komitetas:

LEU GMF prof. habil. dr. Rimantas Stonis

LEU GMF prof. habil. dr. Remigijus Noreika

VU BS, Augalų genų bankas dr. Stasė Dapkūnienė

VU doc. dr. Lilija Kalėdienė

LEU GMF doc.dr. Ona Motiejūnaitė

LEU doc.dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė

LEU doc.dr. Juozas Proscevičius

KVDU BS dr. Ona Ragažinskienė

KVDU BS dr. Vilija Snieškienė

KVDU BS dr. Antanina Stankevičienė

LEU GMF doc.dr. Virginijus Sruoga

    KVDU BS dr. Judita Varkulevičienė

LEU GMF doc.dr. Jonas Žemėnas