Gamtamokslinio ugdymo konkursas „Pėdsekio įžvalgos“

Gauti darbai:

Vilniaus A. Vienuolio mokyklos darbas

Daivos Kalvinskaitės

Brigitos Šturmaitės, Indrės Milašauskaitės, Manto Šarlauskio, Tomo Sungailos

Editos Daublytės, Rasos Stankevičiūtės

Panevėžio Juozo Zikaro vidurinė mokykla

Simona Šenauskaitė