Projekto metu parengta medžiaga:

 

Gamtamokslinės kompetencijos ugdymo(si) žaliose mokymosi aplinkose koncepcija>>>

 

Mokomės gamtoje ir iš gamtos (I-III dalys ir CD). Antraštiniai puslapiai>>>