2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2,2-ŠMM-03-V priemonės „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas“ projektą „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“


 

ANYKŠČIŲ REGIONINIS PARKAS

 

Mokymuose užsiregistravusių mokytojų sąrašas

 

Eil.

nr.

Pavardė, vardas

Mokykla

1.

Rima Bagdzevičienė

Anykščių raj. Viešintų pagrindinė mokykla

2.

Regina Balčiūnienė

Anykščių raj. Svėdasų  Tumo-Vaižganto gimn.

3.

Evalda Bučinskienė

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

4.

Rasytė Gaidienė

Anykščių raj. Troškūnų K.Inčiūros vid.m-la

5.

Virginija Gudonienė

Rokiškio „Romuvos“ gimnazija

6.

Audrius Inapas

Kupiškio L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

7.

Dangyra Juodelienė

Anykščių J.Biliūno gimnazija

8.

Lorenta Juškienė

Anykščių raj. Troškūnų K.Inčiūros vid.m-la

9.

Angelė Kairaitienė

Kupiškio P.Matulionio progimnazija

10.

Virginija Macijauskienė

Anykščių raj. Viešintų pagrindinė mokykla

11.

Zita Mažeikienė

Kupiškio L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

12.

Laima Mažiulienė

Zarasų r. Antazavės J.Gruodžio vidurinė m-la

13.

Reda Naikauskienė

Obelių gimnazija, Rokiškio raj.

14.

Eglė Naprienė

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

15.

Tadas Pilkauskas

Anykščių J.Biliūno gimnazija

16.

Rasa  Pilkienė

Anykščių J.Biliūno gimnazija

17.

Rasa Pranckūnienė

Rokiškio „Romuvos“ gimnazija

18.

Danutė Ramanauskienė

Rokiškio „Romuvos“ gimnazija

19.

Rima Stankevičienė

Kupiškio P.Matulionio progimnazija

20.

Danguolė Šileikienė

Zarasų r. Dusetų K.Būgos gimnazija

21.

Rita Totorienė

Kupiškio P.Matulionio progimnazija

22.

Saulius Vajega

Kupiškio L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

 

Mokymus kuruoja:

 

Doc. dr. RITA MAKARSKAITĖ – PETKEVIČIENĖ (LEU)

rita.makarskaite@vpu.lt 

 

Anykščių regioninio parko ekologė RASA RUTKAUSKIENĖ

r.rutkauskiene@anyksciuparkas.lt 

 

Švietimo skyriaus konsultantė ZITA VILKONČIENĖ

zita.vilkonciene@anyksciai.lt,

 


 

Fotoreportažas iš pirmųjų mokymų Anykščių regioniniame parke (2012-05-14)>>>

 

Fotoreportažas iš antrųjų mokymų Anykščių regioniniame parke (2012-09-27) (I dalis,    II dalis,   III dalis)