2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2,2-ŠMM-03-V priemonės „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas“ projektą „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“


 

Mokytojų, dalyvausiančių kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kurie organizuojami Kauno marių regioninio parko žaliosiose mokymo aplinkose

 

S ą r a š a s

 

KAUNO MARIŲ REGIONINIS PARKAS 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Mokykla

1.

Autukienė Dalia

Jonavos raj. Bukonių pagrindinė mokykla

2.

Bubelevičienė Romualda

Kauno Šančių vidurinė mokykla

3.

Bubienė Jūratė

Kauno "Aitvaro" vidurinė mokykla

4.

Bulotienė Lina

Antanavo pagrindine mokykla

5.

Černiauskienė Žydruolė

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

6.

Gedminienė Irena

Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla

7.

Juočienė Rita Ksavera

Kauno Juozo Urbšio Katalikiška vidurinė mokykla

8.

Kriaučiūnienė Eglė

Kauno Valdorfo mokykla

9.

Kruliauskienė Daiva

Kaišiadorių raj. Kruonio gimnazija

10.

Krutkevičienė Janina

Kaišiadorių V.Giržado progimnazija

11.

Latvienė Loreta

Kauno jėzuitų gimnazija

12.

Mikšienė Danguolė

Kulautuvos vaikų sanatorinė mokykla

13.

Murauskienė Rita

Šakių raj. Gelgaudiškio vidurinė mokykla

14.

Paknienė Edita

Jonavos jaunimo mokykla

15.

Palivonienė Daina Eglė

Kauno Valdorfo mokykla

16.

Pečiulionytė Rasa

Kaišiadorių raj. Kruonio gimnazija

17.

Petraitytė Zita

VŠĮ Kauno Šv. Mato vidurinė mokykla

18.

Petrauskienė Aušra

Kauno Specialioji mokykla

19.

Petrošienė Elona

Kauno Juozo Urbšio Katalikiška vidurinė mokykla

20.

Pudžvelienė Rita

Kulautuvos vaikų sanatorinė mokykla

21.

Rokienė Reda

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

22.

Saudargienė Danutė

Kauno Specialioji mokykla

23.

Stankevičiūtė Rasa

Kauno Šančių vidurinė mokykla

24.

Steponaitienė Norgenija

Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinė mokykla

25

Stumbrienė Daiva

Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

26.

Surblienė Algirda

Kauno "Aušros" gimnazija

27.

Šukienė Vilija

VŠĮ Kauno Šv. Mato vidurinė mokykla

28.

Uzdilienė Lina

VŠĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

29.

Vaičiukynienė Virginija

Kauno "Aušros" gimnazija

30.

Vaitkevičienė Rimanta

Kaišiadorių raj. Kruonio gimnazija

31.

Vareikienė Inga

Kauno jėzuitų gimnazija

32.

Vėlavičienė Vitalija

Kauno raj. Čekiškės Prano Dovydaičio

33.

Venckiene Zita

Jonavos jaunimo mokykla

34.

Venckuvienė Sandra

VŠĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

35.

Vimantienė Sandra

Kaišiadorių raj. Strėvininkų pagrindinė mokykla

36.

Volkienė Danguolė

Kulautuvos vaikų sanatorinį mokykla

37.

Žebelienė Gražina

Kauno Juozo Urbšio Katalikiška vidurinė mokykla

 

Mokymus šiame centre kuruoja:

 

Kauno marių RP žaliosios mokymosi aplinkos ir fotoreportažas iš pirmųjų mokymų>>>