2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2,2-ŠMM-03-V priemonės „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas“ projektą „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“


 

Mokytojų, dalyvausiančių kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kurie organizuojami Krekenavos regioninio parko žaliosiose mokymo aplinkose

 

S ą r a š a s

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Mokykla

1.       

Andrikonienė Rasa

Panevėžio Šaltinio pag. m-la

2.       

Augienė Lidija

Pasvalio r. Pajiešmenių pagr. m-la

3.       

Augustonytė Nerutė

Pasvalio r. Pajiešmenių pagr. m-la

4.       

Braškienė Elena

Pasvalio r. Vaškų vid. m-la

5.       

Cimbalistaitė Jūratė

Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų m-la

6.       

Dainytė Lina

Panevėžio Senvagės pag. m-la

7.       

Jasaitienė Gitana

Panevėžio Šaltinio pag. m-la

8.       

Jasėnienė Rima

Pasvalio r. Vaškų vid. m-la

9.       

Stasė Jukštienė

Pasvalio raj. Ustukių pagr. m-la

10.   

Karpavičienė Rita

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės g-ja

11.   

Klebonaitė Aldona

Panevėžio raj. Dembava progimnazija

12.   

Kalkienė Nijolė

Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro vid. m-la

13.   

Kruopienė Dalia

Pasvalio Svalios pag. m-la

14.   

Lungis Egidijus

Pasvalio r. Pajiešmenių pagr. m-la

15.   

Lukošiūnaitė Rūta

Pasvalio Petro Vileišio g-ja

16.   

Maršantienė Zita

Panevėžio r. Geležių pagr. m-la

17.   

Mašauskienė Inga

Panevėžio Minties g-ja

18.   

Mikalajūnienė Vida

Pasvalio Svalios pag. m-la

19.   

Paušienė Jurgita

Pasvalio Lėvens pag. m-la

20.   

Rožėnienė Ligita

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio p.m.

21.   

Saulienė Zita

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos vid.m-la

22.   

Snicorienė Jolanta

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės g-ja

23.   

Strazdienė Ona

Pasvalio r. Daujėnų pagr. m-la

24.   

Šamelienė Aušra

Pasvalio r. Saločių Antano Poškos vid.m-la

25.   

Šapalienė Olga

Panevėžio r. Velžio g-ja

26.   

Triabienė Birutė

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

27.   

Vagulienė Daiva

Panevėžio Senvagės pag. m-la

28.   

Vainauskiene Ligita

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

 

 

Mokymus šiame centre kuruoja:

·       Krekenavos RP tyrėjas Julius Auglys

·       Pasvalio jaunimo ir suaugusių mokymo centras, Daiva Nakvosienė

      tel. +370 60329485. el.paštas: gerai.labai@gmail.com;

·       Lietuvos edukologijos universiteto docentė dr. Ona Motiejūnaitė. El.paštas motje2011@gmail.com; zaliojiaplinka@gmail.com;  tel.

     8 698 04724.

 


Krekenavos RP žaliosios mokymosi aplinkos>>>

 

Fotoreportažas iš pirmųjų mokymų Krekenavos regioniniame parke >>>

Fotoreportažas iš antrųjų mokymų parke (I dalis>>>,     II dalis>>> ir III dalis>>>)