2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2,2-ŠMM-03-V priemonės „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas“ projektą „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“

 

1.1.2. veikla. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant mokinių gamtamokslines kompetencijas.

 

Mokytojų, dalyvausiančių kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kurie organizuojami Kurtuvėnų regioninio parko žaliosiose mokymo aplinkose

S ą r a š a s

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Mokykla

1.       

Pocius Juozas

Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinė mokykla

2.       

Vaičiūnienė Asta

Šakių Salduvės prog-ja

3.       

Taurozaitė Kristina

Šiaulių Romuvos g-ja

4.       

Šiušienė Daiva

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vid. m-la

5.       

Šepkauskienė Vaidilutė

Naujosios Akmemenės Ramučių g-ja

6.       

Strelčiūnienė Rita

Radviliškio r. Pašušvio pagr. m-la

7.       

Radžvilienė Asta

Joniškio Mato Slančiausko g-ja

8.       

Radvilė Irma

Šiaulių Rėkyvos prog-ja

9.       

Misiuvienė Inga

Joniškio Mato Slančiausko g-ja

10.   

Levinskienė Danutė

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vid. m-la

11.   

Grakauskienė Ada

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vid. m-la

12.   

Meškaitė Danguolė

Šiaulių miesto Gegužių prog-ja

13.   

Norkienė Laimutė

Šiaulių Medelyno pagr. m-la

14.   

Ladygienė Loreta

VŠĮ Šiaulių universiteto g-ja

15.   

Tautkevičienė Lina

Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagr. m-la

16.   

Budraitienė Nijolė

Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagr. m-la

17.   

Bagdonaitė Stefanija

Šiaulių Medelyno pagr. m-la

18.   

Ramanauskienė Zina

Šiaulių Simono Daukanto g-ja

19.   

Grigelienė Vilma

Šiaulių Simono Daukanto g-ja

20.   

Vacys Jankus

VŠĮ Šiaulių universiteto g-ja

 

Mokymus šiame centre kuruoja:

·       Kurtuvėnų RP programų tyrėja Jurgita Bartkuvienė

·       Parko g. 2, LT- 80223, Kurtuvėnai Šiaulių r.

·       Daiva Diktanienė, Šiaulių r. savivaldybės švietimo centro direktorė, tel. 841372148. El. paštas svcentras@siauliai-r.sav.lt

·       Lietuvos edukologijos universiteto darbuotoja dr. Rasa Vilkauskaitė. El.paštas rasa.vilkauskaite267@gmail.com,   tel. 861150920.

 

 

Žaliosios mokymosi aplinkos Kurtuvėnų regioniniame parke (I dalis    ir   II dalis)

Fotoreportažas iš pirmųjų mokymų, vykusių Kurtuvėnų regioniniame parke>>>

 

Fotoreportažas iš antrųjų mokymų (I dalis  ir   II dalis)