2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2,2-ŠMM-03-V priemonės „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas“ projektą „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“


 

Mokytojų, užsiregistravusių dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose

Varnių regioninio parko žaliosiose mokymo aplinkose

 

S ą r a š a s

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Mokykla

1.       

Žemgulytė Dalia

Klaipėdos r. Judrėnų S. Dariaus pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Endriejavo vidurinė mokykla

2.       

Klymantas Sigitas

Klaipėdos r. Endriejavo vidurinė mokykla

3.       

Ačienė Virginija

Šilalės r. Laukuvos N.Vėliaus gimnazija

4.       

Gintalienė Rima

Telšių  „Ateities“ pagrindinė mokykla

5.       

Bajorūnienė Giedrė

Telšių r. Motiejaus Valančiaus gimnazija

6.       

Bagdonienė Teresė

Telšių r. Žarėnų  ”Minijos“ vidurinė mokykla

7.       

Bugvilas Algirdas

Telšių r. Motiejaus Valančiaus gimnazija

8.       

Bukiniene Daiva

Telšių r. Eigirdžių pagrindinė mokykla

9.       

Kurlienė Dainora

Telšių r.  „Džiugo“  gimnazija

10.   

Kavalevskienė Audronė

Telšių r.  „Džiugo“  gimnazija

11.   

Gureckienė Živilė

Telšių Vincento Borusevičiaus gimnazija

12.   

Matuziene Daiva

Telšių Vincento Borusevičiaus gimnazija

13.   

Banevičiūtė Irena

Kelmės r.

Pakražančio vidurinė mokykla

14.   

Valančiauskienė Virginija

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Pūtvinskio vidurinė mokykla

15.   

Kalašinskienė Vitalija

Tauragės  „Versmės“ gimnazija

16.   

Mikutienė Zita

 Telšių „Germanto“ pagrindinė mokykla

17.   

Keriene Daiva

Žarėnų ,,Minijos" vid. m-klos biologijos

18.   

Lincienė Daiva

Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija

19.   

Maciutė Danutė

Janapolės pagrindinės mokyklos biologijos/chemijos

20.   

Čegienė Audronė 

Upynos pagrindinės mokyklos fizikos mokytoja

21.   

Nekrošiūtė Rasa

Raseinių r. Nemakščių M. Mažvydo vidurinė mokykla

22.   

Bružaitė Janina

Germanto pagr. mokyklos biologijos

  

   

 

 

Mokymais Varnių regioninio parko žaliosiose mokymosi aplinkose rūpinasi:

Doc. dr. Giedrė Kmitienė  (LEU) el.p.   giedre.kmitiene@vpu.lt

 

Irena Zimblienė (Varnių RP)

 


 

Žaliosios mokymosi aplinkos Varnių RP (I dalis  ir II dalis)

 

Įspūdžiai iš pirmųjų mokymų Varnių regioniniame parke>>>


 

Įspūdžiai iš antrųjų mokymų Varnių regioniniame parke  (I dalis  ir II dalis)