2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2,2-ŠMM-03-V priemonės „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas“ projektas  „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“

 


 

VEISIEJŲ regioninis parkas

 

Mokytojų, užsiregistravusių į mokymus, sąrašas:

 

Eil.Nr.

Pavardė, vardas

Mokykla

1.       

Vida Stonienė

 

Valkininkų vid. Mokykla, Varėnos r.

 

2.       

Jūratė Kleponienė

Viečiūnų pagr. m-la, Druskininkų sav.

3.       

Reda Kančienė

Miroslavo vid. m-la, Alytaus r.

4.       

Rasa Žilinskienė

Miroslavo vid. m-la, Alytaus r.

5.       

Asta Eidukaitienė

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Lazdijų r.

6.       

Dijana Bartaitienė

Viečiūnų pagrindinė m-la, Druskinkų sav.

7.       

Jūratė Petkevičienė

Alytaus r. Alovės pagr.m-la

8.       

Vaida Kunigiškytė

Veisiejų gimnazija, Lazdijų r..

9.       

Ingrida Malinauskienė

Šventežerio vid. m-la, Lazdijų r.

10.   

Vilma Gražulevičienė

Šventežerio vid. m-la, Lazdijų r.

11.   

Alvyra Bakšienė

Kučiūnų pagrindinė m-la, Lazdijų r.

12.   

Audrius Kazakevičius

Kučiūnų pagrindinė m-la, Lazdijų r.

13.   

Gražina Kalesnykaitė

Druskinkų r. Saulės gimnazija

14.   

Lina Neverdauskienė

Kučiūnų pagrindinė m-la, Lazdijų r.

15.   

Laima Čepulienė

Būdviečio pag. m-la, Lazdijų r.

16.   

Angelė Danilevičienė

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pag. m-la, Lazdijų r.

17.   

Danutė Kubilienė

Veisiejų gimnazija, Lazdijų r.

18.   

Rimutė Lazdauskienė

Vilkaviškio Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija, Vilkaviškio r.

19.   

Gražina Kalesnikaitė

Saulės pagrindinė mokykla, Druskininkų r.

20.   

Jurgita Vaičeskienė

Šeštokų vidurinė m-la, Lazdijų r.

21.   

Ramunė Marcinkevičienė

Matuizų vid. m-la,Varėnos r.

22.   

Edita Kružikienė

Kalvarijos gimnazija, Kalvarijos sav.


Mokymais regioninio parko žaliosiose mokymosi aplinkose rūpinasi:

                                                                                                               

dr. Aušra Birgelytė (LEU, el. p. ausra.birgelyte@vpu.lt)

 

Irma Maciulevičienė (Veisiejų RP)

 

Žaliosios mokymosi aplinkos Veisiejų RP>>>

 

Fotoreportažas iš pirmųjų mokymų parke>>> (bylos dydis - 40 MB)

 

Fotoreportažas iš antrųjų mokymų parke>>> (bylos dydis - 33 MB)