2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2,2-ŠMM-03-V priemonės „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais, kompetencijų tobulinimas“ projektas  „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“


ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS

Mokytojų, užsiregistravusių į mokymus, sąrašas

Eil. Nr.

Mokytojo  Pavardė, vardas

Mokykla

 1.  

 Vaitelienė Birutė

Skuodo rajono Notėnų pagrindinė mokykla

 1.  

Bagočius Bronislovas

Skuodo rajono Šačių pagrindinė mokykla

 1.  

 Zonienė Daiva

Skuodo rajono Šačių pagr. mokykla

 1.  

 Skruibienė Daiva

Skuodo Bartuvos vidurinė mokykla

 1.  

Veitienė Rasa

Skuodo Bartuvos vidurinė mokykla

 1.  

 Dargienė Gilma

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija

 1.  

 Kondrotienė Irena

Pranciškaus Žadeikio gimnazija

 1.  

 Kubilienė Juneta

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija

 1.  

Markauskas Antanas

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija

 1.  

Skarienė Gražina

Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija

 1.  

Raštikis Antanas

Skuodo rajono Ylakių gimnazija

 1.  

Razguvienė Sigutė

Skuodo rajono Ylakių gimnazija

 1.  

Petrulevičienė Rasa

Skuodo rajono Ylakių gimnazija

 1.  

Monkevičienė Juzefa

Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto pagrindinė mokykla

 1.  

Mikštienė Stasė

Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto pagrindinė mokykla

 1.  

Gedeminienė Virginija

Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinė mokykla

 1.  

Griškėnas Sigitas

Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinė mokykla

 1.  

Tumbrotas Algirdas

Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinė mokykla

 1.  

Gailienė Vilma

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija

 1.  

Pušinskas Petras

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija

 1.  

Krištapavičius Antanas

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija

 1.  

Tiškuvienė Zita

Skuodo rajono Notėnų pagrindinė mokykla

 1.  

Kaubrys Leonas

Skuodo rajono Barstyčių vidurinė mokykla

 1.  

Jadvyga Viršilienė

Skuodo rajono Barstyčių vidurinė mokykla

 1.  

Chrizentas Paulauskas

Skuodo rajono Barstyčių vidurinė mokykla

 1.  

Narutavičienė Judita

Plungės rajono Kulių vidurinė mokykla

 1.  

Margienė Marytė

Plungės rajono Platelių gimnazija

 1.  

Papievienė Zita

Plungės rajono Staglėnų pagr. mokykla

 1.  

Indra Niedvarienė

Plungės rajono Babrungo pagr. mokykla

 1.  

Papievytė Vitalija

Plungės rajono Naujasodžio pagr. mokykla

 1.  

Tilindienė Veronika

Plungės technologijų ir verslo mokykla

 1.  

Raudonienė Birutė

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija

 1.  

Petravičienė Sonata

Kretingos rajono Piliakalnio pagr. mokykla

 1.  

Žebelienė Irena

Tauragės rajono Žygaičių gimnazija

 1.  

Fridrikienė Jūratė

Mažeikių rajono Kalnėnų pagr. mokykla

 1.  

Vitkevičienė Snieguolė

Mažeikių rajono Kalnėnų pagr. mokykla

 1.  

Mačiulaitienė Virginija

Plungės rajono Kulių vidurinė mokykla

 1.  

Zubavičienė Irena

Akmenės rajono Akmenės gimnazija

 1.  

Danutė Ramanauskienė

Tauragės rajono Sartininkų pagr. mokykla

 1.  

Ramanauskas Arūnas

Tauragės rajono Žygaičių gimnazija

 1.  

Ūksienė Virginija

Tauragės rajono Žygaičių gimnazija

 1.  

Damusienė Žydra

Tauragės rajono Žygaičių gimnazija

Mokymais regioninio parko žaliosiose mokymosi aplinkose rūpinasi:

Doc. dr. Kazimieras Baranauskas (LEU, el. p. kazimieras.baranauskas@vpu.lt )

Saulius Sidabras (Žemaitijos NP)


Žaliosios mokymosi aplinkos Žemaitijos NP>>>

Fotoreportažas iš pirmųjų mokymų parke>>> (I dalis   ir II dalis)

Fotoreportažas iš antrųjų mokymų parke>>>