Mokomės gamtoje ir iš gamtos

 

Jūs aplankėte ES struktūrinių fondų finansuojamo Lietuvos edukologijos universiteto vykdomo projekto

„Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“  

svetainę

 

 

 

Metodinės priemonės “Mokomės gamtoje ir iš gamtos” pristatymas Vilniaus apskrities biologijos, fizikos ir chemijos mokytojams

vyks 2014 m. kovo mėn. pirmoje pusėje Lietuvos edukologijos universitete

 

Sekite skelbimus!

 

 Kitų apskričių mokytojams mokymo priemonė bus pristatoma kovo-gegužės mėn.