untitleduntitled

 

2013 m. vasario 28 d. 10 val. pradinių klasių, humanitarinių, gamtos mokslų ir neformaliojo ugdymo mokytojai dalyvavo gamtamokslinės kompetencijos ugdymo seminare.

Plačiau apie seminarą>>>

Seminaro akimirkos>>>


2013 m sausio 31 d. įvyko kvalifikacijos tobulinimo  seminaras pedagogams „Mokyklos aplinka ir gamtotyra“. Seminaras vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B). Seminarą organizavo: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius, ESF Projektas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003). Seminare dalyvavo 30 pedagogų iš Vilniaus, Alytaus, Ukmergės, Šiaulių, Utenos, Varėnos ir kitų rajonų mokyklų. Seminaro dalyviai susipažino su aplinkotyros edukaciniais ir aplinkosauginiais aspektais, biologinės įvairovės tyrimų ypatumais, Lietuvos edukologijos universitete vykdomo ESF projekto “Gamtos mokslų (biologijos, fizikos chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas, tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas” (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“ patirtimi, naujai parengtais tyrimų aplinkoje aprašais. Seminaro dalyviai tobulino gebėjimus atskleisti ir ugdyti mokinių aplinkos tyrėjo, bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Seminare aptartos galimybės plėtoti Žaliąsias edukacines erdves Lietuvoje. Seminaro  veikloms vadovavo Projekto  autoriai-lektoriai:  doc. dr. Ona Motiejūnaitė, doc. dr. Raimundas Žaltauskas, doc. dr. Giedrė Kmitienė, doc. dr. Kazimieras Baranauskas, dr. Rasa Vilkauskaitė,  doc. dr.  Aušra Birgelytė. Vaizdžiai apie seminarą PPT pristatyme>>>


Informacija apie projektą pristatyta XXVI-oje ekspedicijoje-konferencijoje “PLATELIŲ KRAŠTO  BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ IR KULTŪRINIS PAVELDAS” (Plateliai, 2012 m. birželio mėn. 29 – liepos mėn. 1 d.)


2012 m. birželio 7 d. Pasvalio jaunimo ir suagusiųjų mokymo centro Pedagogų švietimo skyrius organizavo seminarą mokytojams ir mokiniams Projekto ,,Gamtos mokslų (biologija, chemija, fizika) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“ tyrimai

Fotoreportažas iš vykusių mokymų>>>


Mokymai pelkėje, ant piliakalnio, pavėsinėje... (Pasvalio raj. laikraščio Darbas informacija, 2012 m. birželio 7 d., Nr. 65 (8884)


Gamtos mokslų mokytojai mokėsi žaliosiose aplinkose (Anykščių raj. laikraštis Šilelis, 2012 m. birželio 1 d., Nr. 22 (830), p. 11)


Pedagogus ir jų ugdytinius kviečia žaliosios mokymosi aplinkos>>> (Šoktonas, 2012 m. gegužės mėn., Nr. 14)


2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2,2-ŠMM-03-V Projektas „Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“

 XVIII nacionalinė mokslinė praktinė konferencija Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje - 2012“ 

2012 m. balandžio 27-28 d. Plungės technologijų ir verslo mokykla, Mendeno g. 7, LT-90143 Plungė

Konferencijoje buvo pristatyti du pranešimai apie Žaliąsias mokymosi aplinkas, pristatytos Projekto veiklos. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos pedagogai ir mokslininkai.

Plenariniame posėdyje Projekto autorių-lektorių parengtą pranešimą skaitė doc. dr. O. Motiejūnaitė:

Gamtamokslinių kompetencijų ugdymas žaliosiose mokymosi aplinkose.

Ona Motiejūnaitė, Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Giedrė Kmitienė, Aušra Birgelytė, Aušra Daugirdienė. Lietuvos edukologijos universitetas

 Stendinis pranešimas: Gamtos reiškinių žiemą tyrimai: mokinių darbų analizė. Ona Motiejūnaitė, Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Giedrė Kmitienė, Aušra Birgelytė, Aušra Daugirdienė. Lietuvos edukologijos universitetas.

Nuotraukose konferencijos akimirkos.

DSCN0102 - Copy

 

DSCN0106 - Copy

  

DSCN0109 - Copy

 

DSCN0110

 

DSCN0111 - Copy

 

DSCN0908

Autorės prie stendinio pranešimo

 


2011 m. gruodžio 16 d. vyko pirminis projekto darbo grupės susitikimas, kuriame suplanuoti numatomi darbai.