Veiklų vykdymo patirtis>>> (2013-01-02)

 

Pagrindinių veiklų kalendorius

 

Veiklos

Numatomos vykdymo datos

Pastabos

Tyrimų žaliosiose mokymosi aplinkose metodinės medžiagos rengimas

2011 m. gruodis – 2013 m. rugsėjis (spalis)

Koncepcijos ir mokymo priemonės rengimas

 

Gamtamokslinių kompetencijų ugdymo žaliosiose mokymosi aplinkose koncepcijos parengimas

2011 m. gruodis – 2012 m. balandis

Projekto autorių-lektorių parengta ir recenzuota koncepcija skelbiama žiniatinklyje

 

Konsultacijas teikia švietimo centrų, saugomų teritorijų specialistai ir Projekto konsultantai.

Tyrimų žaliosiose mokymosi aplinkose metodinės medžiagos rengimas 5-6, 7-8 ir 9-10 kl. koncentrams 

2012 m. sausis – 2013 m. rugpjūtis

 

Saugomų teritorijų specialistai (STS) pristato ŽMA aprašus iki 2012 m. sausio 10 d.

 

Autoriai-lektoriai vyksta į ŽMA ir jas vertina kartu su STS 2012 m. balandžio-gegužės mėn.

 

Metodinės priemonės ekspertavimas 2013 m. birželio-rugpjūčio mėn.

 

Metodinės medžiagos leidyba 2013 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn.

 

Rengiama leidybai mokymo priemonė.

 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, plėtojant mokinių gamtamokslines kompetencijas

 

Kvalifikacijos kursų programų parengimas, kursų organizavimas, pravedimas.

Gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas

2012 m. sausis-balandis

 

Programas parengs autorių-lektorių grupė.  Konsultuos švietimo centrų atstovai ir saugomų teritorijų specialistai.

 

Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas

Mokymai, 10 centrų:

1.Mokinio-gamtos tyrėjo samprata. 8 val. 2012 m. gegužė-birželis (liepa)

2. Gamtos tyrėjo ugdymas atliekant tyrimus aplinkoje. 8 val. 2012 m. rugpjūtis-rugsėjis-spalis.

3. Tyrimai žaliosiose mokymosi aplinkose. 8 val. 2013 m. balandis-gegužė-birželis (liepa) mėn.

Mokymai, 5 centrai:

Gamtos mokytojų tobulinimo kursai  „Aplinkos tyrimai žaliosiose mokymosi aplinkose ir jų plėtotė“. Trukmė 8 val. 2013 m. rugsėjo-spalio-lapkričio mėn.

Veiklą vykdys autorių grupė, saugomų teritorijų specialistų (STS),  mokslininkai konsultantai, Švietimo centrų atstovų ir IT specialistas.

 

Tarpsesijiniu laikotarpiu  mokytojai su mokiniais praveda tiriamųjų darbų gamtoje išbandymus mokyklos arba saugomos teritorijos žaliojoje aplinkoje pagal parengtas metodikas ir teikia grįžtamąją informaciją projekto vykdytojams, kurie tobulina rengiamas metodikas.

 

Mokymų organizavimas, pravedimas: autoriai-lektoriai, STS, Švietimo centrų atstovai.

Viešinimas

Visą projekto vykdymo laikotarpį

Visų partnerių prašome pagal galimybes spaudoje, leidiniuose ir kitais būdais viešinti Projektą. Apie įvykusį viešinimo faktą prašome pranešti Projekto vykdytojams (atsiųsti kopiją).